Vraag : php pchart probleem: pastei grafiek met PIE_PERCENTAGE_LABEL

Hallo Deskundigen,

1. Ik heb vreemde problemen met pchart. Als ik probeer om een eenvoudige pasteigrafiek met het zichtbare percentage en de etiketten te creëren gebruikend het bezit PIE_PERCENTAGE_LABEL, toont het om het even wat meer, geen %numbers niet noch etiketten. Terwijl slechts het gebruiken van het bezit „PIE_PERCENTAGE“, werkt het, maar niet samen met. Waarom kon dit zijn?

2. Andere problemen omvatten het verpletteren van wanneer ik probeer om een kleurenpalet van een extern dossier - met een juiste weg aan het dossier te laden!

3. Het derde ding is, dat daar om het even welke manier is om de ronde gescherpte rechthoekachtergrond uit de pasteilegende te verwijderen?

Here is de code ik testing.


ben geweest
" codeBody "
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
AddPoint (serie (30.20.20.20.20), „Serie1“);
	$DataSet->AddPoint (serie ($_SESSION [„gebruiker“] [„rang“], „Februari“, „brengen“, „April“, „Mei“) in de war, „Serie2“);
	$DataSet->AddAllSeries ();
	$DataSet->SetAbsciseLabelSerie („Serie2“);
	
	// initialiseert de grafiek
	$Test = nieuwe pChart (300.300);
	$Test->setColorPalette (0.178.31.98);
	$Test->setColorPalette (1.100.100.100);
	$Test->setColorPalette (2.150.150.150);
	$Test->setColorPalette (3.180.180.180);
	$Test->setColorPalette (4.200.200.200);
// $Test->loadColorPalette („steekproef/softtones.txt“); // NEERSTORTINGEN als uncommented. De weg is correct.

	$Test->drawFilledRectangle (0.0.300.300.250.250.250);
	
	
	// schrijft de titel
 	$Test->setFontProperties („fonts/HMH-font.ttf“, 15);
 	$Test->drawTitle (10.20, „Verkoop per maand“, 100.100.100);
	
	// trekt het cirkeldiagram
	$Test->setFontProperties („doopvonten/tahoma.ttf“, 8);
	$Test->drawFlatPieGraph ($DataSet->GetData (), $DataSet->GetDataDescription (), 120.150.80, PIE_PERCENTAGE_LABEL, 4);
	$Test->drawPieLegend (230.55, $DataSet->GetData (), $DataSet->GetDataDescription (), 250.250.250);
	$Test->Stroke ();
? >

Antwoord : php pchart probleem: pastei grafiek met PIE_PERCENTAGE_LABEL

1. PIE_PERCENTAGE_LABEL de werken. Ik heb gebruikend versie pChart v1.27 en (PHP 5.2.13) op W32 (vensters XP) en Linux pit 2.6.27.29 (Opensuse 11.1) getest. Allebei werkten boete nochtans merkte op ik u niet de volledige weg aan uw omslag specificeerde van Doopvonten (enkel als u met binnen pChart werkt u het) moet doen
2. Herinner me u moet lijnen verwijderen die naar ColorPalette verwijzen als u het van dossier wilt laden. Oh, het dossier bevat want softtones.txt als dit zou moeten kijken:

0.178.31.98
1.100.100.100
2.150.150.150
3.180.180.180
4.200.200.200


3. Ja, maar u moet een parameter aan functie drawPieLegend binnen dossier pChart/pChart.class toevoegen om dat te doen. Ga enkel naar lijn ~1028 en $Border naar het zodat hebt u:

functie drawPieLegend ($XPos, $YPos, $Data, $DataDescription, $R, $G, $B, $Border=TRUE)

dan vind deze verklaringen:

$this->drawFilledRoundedRectangle ($XPos+1, $YPos+1, $XPos+$MaxWidth+1, $YPos+$MaxHeight+1,5, $R-30, $G-30, $B-30);     $this->drawFilledRoundedRectangle ($XPos, $YPos, $XPos+$MaxWidth, $YPos+$MaxHeight, 5, $R, $G, $B);

bij lijn ~1054 (kan verschillend zijn)… en voeg toe als ($Border) u zo de bovengenoemde die verklaringen hebt binnen die voorwaarde worden ingesloten:

als ($Border)
{
$this->drawFilledRoundedRectangle ($XPos+1, $YPos+1, $XPos+$MaxWidth+1, $YPos+$MaxHeight+1,5, $R-30, $G-30, $B-30);     $this->drawFilledRoundedRectangle ($XPos, $YPos, $XPos+$MaxWidth, $YPos+$MaxHeight, 5, $R, $G, $B);

}

dan voeg vals aan u drawPieLegend enkel verklaring in uw dossier toe:

$Test->drawPieLegend (230.55, $DataSet->GetData (), $DataSet->GetDataDescription (), valse 250.250.250,);

Neem een blik bij mijn het werk code… Ik heb verandering weinig dingen:

- de weg aan pChart is nu in een variabele
- error_reporting (E_ERROR); . Enkel om zeker te zijn het slechts fouten (als u behoefte) toont. Anders zal het niet het beeld teruggeven.

Herinner me om de doopvontnaam aan vorig gebruikt u te verlaten. Ik veranderde het coz ik heb het niet.


1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
AddPoint (serie (30.20.20.20.20), „Serie1“);
	$DataSet->AddPoint (serie ($_SESSION [„gebruiker“] [„rang“], „Februari“, „brengen“, „April“, „Mei“) in de war, „Serie2“);
	$DataSet->AddAllSeries ();
	$DataSet->SetAbsciseLabelSerie („Serie2“);
	
	// initialiseert de grafiek
	$Test = nieuwe pChart (300.300);
	$Test->loadColorPalette („softtones.txt“);
	$Test->drawFilledRectangle (0.0.300.300.250.250.250);
	// schrijft de titel
 	/*$Test->setFontProperties („fonts/HMH-font.ttf“, 15); */
    $Test->setFontProperties („$pathTopChart/Fonts/tahoma.ttf“, 15);    
 	$Test->drawTitle (10.20, „Verkoop per maand“, 100.100.100);	
	// trekt het cirkeldiagram
	$Test->setFontProperties („$pathTopChart/Fonts/tahoma.ttf“, 8);
	$Test->drawFlatPieGraph ($DataSet->GetData (), $DataSet->GetDataDescription (), 120.150.80, PIE_PERCENTAGE_LABEL, 4);
	$Test->drawPieLegend (230.55, $DataSet->GetData (), $DataSet->GetDataDescription (), valse 250.250.250,);
	$Test->Stroke ();
? >
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us