Vraag : Hoe te om ost dossier naar de verschillende server van de Uitwisseling 2003 van lidstaten te verplaatsen?

Er zijn 10 gebruikers in mijn organisatie, moet zich aan een nieuwe eenheid bewegen. Deze 10 gebruikers zijn momenteel opening van een sessie aan domainA, met Exch server 2003. Hun vooruitzichten worden gevormd met .ost dossier, en de postinhoud wordt opgeslagen in exchserver. Nu, wegens tactische beweging, zullen deze 10 gebruikers in een nieuwe eenheid, met domein B worden gevestigd, en één enkele nieuwe exchserver 2003.

They is momenteel usinee-mail domein - domainA.com, en zodra zij opnieuw worden gevestigd, zij nieuw e-maildomein zou moeten gebruiken - domainB.com. Er is geen aaneenschakeling tussen 2 domeinen en exch servers. Wat zou ik hun postinhoud bewegen moeten doen? BTW, gebruiken zij nog zelfde Desktops dat zij now.
gebruiken

Antwoord : Hoe te om ost dossier naar de verschillende server van de Uitwisseling 2003 van lidstaten te verplaatsen?

ga naar controlebord > Gebied en Talen
in de Toetsenborden en de Talen klikt het lusje op „veranderingstoetsenbord“ in de nieuwe vensterspers TOEVOEGT en koos het Turkse toetsenbord.

nu kunt u output Turkse tekst

u kunt ook „op het schermtoetsenbord“ gebruiken misschien zal het het voor u gemakkelijker maken.
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us