Vraag : 2 IP aan zelfde vensters 2003 server voor kwestie RDP en VPN

I RDP aan een server en dan VPN in corporeatenetwerk. Ik gebruik cisco vpn cliënt en venster 2003 server. één VPN RDP begint maakt los aangezien nieuwe IP interne IP is. Mijn VPN staat spleet een tunnel graven wegens collectieve policy.

Is daar geen alternerende actie aan deze situatie toe? Zelfs werkt de verre toegangshulpmiddelen zoals logmein niet in deze situatie en potentieel losgemaakt wordt het na VPN starts.

Can I gebruik 2 IP adressen? Ik heb externe statische IP op deze vensters server.

Antwoord : 2 IP aan zelfde vensters 2003 server voor kwestie RDP en VPN

Barsham,

Voorafgaand aan het zien van uw suggestie, beëindigde ik omhoog fundamenteel het doen van enkel dat.  Ik cre�ërde een popup vorm van Vensters die een knoop had de gebruiker kon klikken als zij wensten ophouden verwerkend.  Dit was de enige manier dat ik het proces van Excel kon onderbreken.  

Zo, zodra de gebruiker de knoop van de „UPDATE“ op de lintbar raakt, toon ik deze popup vorm.  Als de verwerking onbelemmerd voltooit, zal de vorm automatisch sluiten.  Nochtans, als de gebruiker de knoop „van de VERWERKING van het EINDE“ op deze popup vorm raakt, kan ik een globale vlag vangen en veranderen die binnen de belangrijkste lijn van het updateproces wordt gecontroleerd.

Rob
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us