Vraag : Sorterend aan Excel werkboek aan verschillende bladen

Ik heb het werkboek uitblinken, wordt het Eerste blad genoemd Hoofd, zijn de andere 12 bladen januari - December.  Eerste colum 'A wordt " op Meester genoemd plaatsnaam, en de tweede Kolom „B wordt“ geroepen installeert datum.  Ik heb de namen nodig en installeer data op de respecetdmaanden sheets.

Ex te tonen ik 100 die plaatsen heb met diverse datum op Januari worden vermeld hoe ik alle die plaatsen krijg en data installeer in Januari worden gedaan om op Januari sheet
bevolken

Antwoord : Sorterend aan Excel werkboek aan verschillende bladen

Een alternatieve oplossing zou kunnen zijn macro te hebben iets in die aard om de maandelijkse bladen bij te werken aangezien het gegeven in het hoofdblad is ingegaan.

Als u reeds hebt kunnen heel wat over te brengen gegevens u de lijn (dat uit) wordt becommentari�ërd gebruiken om alle bestaande gegevens over te brengen. Vervang ActiveCell.Row - 1 met I en verwijder 'voordien voor en daarna.

Deze code is in het steekproefdossier.

Achting,
Bondig
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
Privé SubWorksheet_Change (Doel ByVal als Waaier)

  Schemerige I zoals lang, zo Lange LastRow, lRow zoals lang
  Schemerige Ws1 als Aantekenvel, Ws2 als Aantekenvel
  Schemerige iMonth als Koord
  Als om te snijden niet (Waaier („B: B“), Doel) is dan niets
    Reeks Ws1 = Aantekenvellen („Meester“)
    LastRow = Ws1.Range („A65536“). Eind (xlUp). Rij
    'Voor I = 2 aan LastRow
      iMonth = Formaat (Aantekenvellen („Meester“). Cellen (ActiveCell.Row - 1, 2), „mmm“)
      Op Fout GoTo ErrorHandler
      Reeks Ws2 = Aantekenvellen (iMonth)
      'vind eerste lege rij in maandblad
      lRow = Ws2.Cells (Rows.Count, 1). Eind (xlUp). Compensatie (1, 0). Rij
      Ws2.Cells (lRow, 1) = Ws1.Cells (ActiveCell.Row - 1, 1)
      Ws2.Cells (lRow, 2) = Ws1.Cells (ActiveCell.Row - 1, 2)
    'Volgende I
  Eind als
  Sub van de uitgang 'vermijdt foutenmanager
ErrorHandler:
  Het 'blad van de maand bestaat niet!
Sub van het eind
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us