Vraag : Microsoft AutoUpdate van Bureau 2008 voor MAC

Hallo heeft MAC Experts

My Intel iMac Microsoft Office 2008 voor MAC die op Luipaard lopen. Toen ik Bureau 2008 installeerde, installeerde de installateur Boodschapper voor MAC samen met andere componenten van het Bureau en zette alle toepassingen in de zelfde omslag. Zij allen schenen goed geïntegreerdp. MAC heeft ook de Verre Verbinding van de Desktop (RDC) voor MAC installed.

After ik de bovengenoemde pakketten installeerde, downloadde ik en installeerde manueel geen nieuwere versie van hen. Ik baseer me op Microsoft AutoUpdate aan geschikte controle de updates en herstel applications.

I net heb opgemerkt dat de Boodschapper voor MAC en RDC voor MAC momenteel niet de recentste versie zijn, hoewel de verschillen in aantal minder belangrijk zijn. Al huidige versieinformatie is in de het scherm hieronder schoten. Zoals ik me herinner, zouden zij vroegere versies moeten zijn terwijl het installeren van/>My vraag them.


Thanks vooraf.
B

Antwoord : Microsoft AutoUpdate van Bureau 2008 voor MAC

http://www.microsoft.com/mac/downloads.mspx?pid=Mactopia_AddTools&fid=31BC88ED-DF2D-471A-B4B5-66C2A51C8BEA

De rol neer en bekijkt de beschrijving op de lagere rechterkant van het scherm.

Er is waarschijnlijk een „onderzoeks voor updates“ selectie onder het menu van de Hulp.  Zij kunnen het plaatsen in Voorkeur ook hebben voor het op de hoogte brengen van u wanneer de updates beschikbaar zijn.
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us