Vraag : Het in orde maken van het begin en het eind van een koord

Ik heb een reeks koorden in het volgende formaat: De behoefte van ABCD12-123456A.xml

I om slechts het gedeelte tussen het koppelteken („-“) en periode te halen („. “) karakters.  Zo in het voorbeeld hierboven, ik omhoog met „123456A "

How kan wil ik dit verwezenlijken beëindigen?

Antwoord : Het in orde maken van het begin en het eind van een koord

1:
2:
3:
4:
5:
Schemerig s als Koord = „hello-World.HowAreYou“
    Schemerige i1 als Geheel = s.IndexOf („-“)
    Het schemerige extractedString = s.Remove (0, i1 + 1)
    Schemerige i2 als Geheel = extractedString.IndexOf („. “)
    het extractedString = extractedString.Remove (i2)
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us