Vraag : HTML 5: canvas

https://developer.mozilla.org/en/Canvas_tutorial

Zijn daar sommige deskundigen in dit forum heeft ervaring van HTML 5: canvas? Mijn doel is als volgt:

Minimum vereiste
1) trek opeenvolgingsdiagram. Welke door canvas doenbaar is. Zie boven verbinding.

Geavanceerd Vereiste:

2) Ik wil slepen - en - laat vallen klassendiagram, en trek opeenvolging via muis tegen eind - gebruiker.  Deze eigenschap is gelijkaardig aan UML de opeenvolgingsdiagram van de hulpmiddeltekening.  

Mijn vraag is het canvas van HTML zou kunnen worden geselecteerd om) vereiste uit te voeren 2? In) vereiste 2, moeten de klasse en de lijn (opeenvolging) weten wanneer het, en de beweging van de muis wordt geselecteerd.

Antwoord : HTML 5: canvas

Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us