,http://www.nbptsprincipals,.org/LoginForm.cfm,die,met,geen,voor,authentiek,verklaard,begint," /> login vorm bij http://www.nbptsprincipals .org/LoginForm.cfm die met geen voor authentiek verklaard begint - Problemen en oplossingen voor kwesties met betrekking tot Software - Programing4Us

Vraag : login vorm bij http://www.nbptsprincipals .org/LoginForm.cfm die met geen voor authentiek verklaard begint

Kortom:
I heeft een login vorm bij http://www.nbptsprincipals .org/LoginForm.cfm die met geen voor authentiek verklaarde gebruiker session.

Details begint: de vorm
The schijnt te verwerken, maar keert slechts aan http://www.nbptsprincipals .org/LoginForm.cfm.

I am bouwend deze die vorm op de andere login vorm wordt gebaseerd dat ik verscheidene jaren geleden, hier bouwde: http://www.guardianhelp.or g/LoginForm.cfm

I dicht mijn nieuwe die login vorm, assistentmalplaatjes gemodelleerd, en application.cfc op de malplaatjes en de dossiers bij http://www.guardianhelp.or g/LoginForm.cfm.

I lange tijd bij deze dossiers gestaard:

application.cfc
LoginCheck.cfm
LoginForm.cfm

(Nota: elk van deze dossiers bestaan het verschil

The in van de Webwortel.) is, in de nieuwe vorm, in plaats van Gebruikersbenaming die ik UserEmail.

I heb vereist geloven ik gedaan=heb= alles noodzakelijk om gebruikersauthentificatie en zittingsmanagement.
I wonder tot stand te brengen/>


name= " LoginForm " method= " post " >

In application.cfc plaatste ik de correcte weg aan cfform.js, dus:


http://76.12.181. 86/CFIDE/scripts/cfform.js "/>

but zou ik dit in plaats daarvan moeten gebruiken?Thanks voor om het even welke advice.

Eric

I maakt vast:
application.cfc
LoginCheck.cfm
LoginForm.cfm
" codeBody "
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:
184:
185:
186:
187:
188:
189:
190:
191:
192:
193:
194:
195:
196:
197:
198:
199:
200:
201:
202:
203:
204:
205:
206:
207:
208:
209:
210:
211:
212:
213:
214:
215:
216:
217:
218:
219:
220:
application.cfc:

 
 
 
  
 

 

  
  
  
 
  
 
  
 
 	
	 
   
   
   
	 
   
	 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 


 
 

   
   listFindNoCase 
      
      
   

 						

   
 
 

 loginCheck.cfm:
 SELECTEER User-id, FirstName, UserRoleID
 VAN tbl_NBPTS_Principals
 WAAR UserEmail = 
 EN UserPassword = 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 NBPTS
het Adres van

Your E-mail:
" binnenga "

Antwoord : login vorm bij http://www.nbptsprincipals .org/LoginForm.cfm die met geen voor authentiek verklaard begint

Ga enkel aan

Begin
Controlebord
Netwerk en het Delen van Centrum
en op de de adaptermontages van de Wisselaar van de Linkerkant.

Dan klik de draadloze adapter met de rechtermuisknop aan en uitgezocht maak onbruikbaar.
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us