Vraag : De efficiency van de opslag

Hello verkreeg

I volgende info uit Redhat over INVAL & Opslag efficiency.

RAID0 - Geen plaats voor RAID0 in productieenvironment.

Storage: efficiency 100%

RAID 1

Storage: (100/N%) waar de efficiency/>RAID 5

Storage van N=#mirrors
RAID 6

Storage van N=#devices

RAID 10

Storage van N=#devices

I dit kennen zouden stom kunnen klinken, maar wil ik enkel welke dosis die weten betekenen, iemand voorbeelden voor elke vergelijking van de INVAL kan verstrekken?

I heeft server met 10 Harde aandrijving, zou ik softwareINVAL willen uitvoeren gebruikend Redhat 5

Thank you

Antwoord : De efficiency van de opslag

De problemen met SendKeys is dat het voorgenomen Venster van de doeltoepassing het Actieve venster moet zijn tegelijkertijd het bevel SendKeys wordt uitgevoerd.  Als het niet is, dan zal SendKeys ontbreken.  Aldus is de kwestie met SendKeys dat de programmeur de timing van de uitvoering van de functie moet controleren SendKeys.  er zijn minstens twee manieren om uw code te structureren om problemen te vermijden ......... ziet de diverse codevoorbeelden in deze verbinding:
                               http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee156592.aspx
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us