Vraag : Unieke Transactie

Ik heb een trekker nodig om in een nvarchar gebied een unieke alpha-/numerieke transactieidentiteitskaart te produceren gebruikend de huidige volledige datum/de tijd/seconds

so het HSC + mytable.identity_field + volledig die datumkoord met inbegrip van seconds

bijvoorbeeld
the voor verslag 251 zijn zou op het 11:57 van 07/14/2010 wordt opgenomen @: 20 zouden als. kijken.

HSC25107142010115720

thanks vooraf!!

Antwoord : Unieke Transactie

Ik adviseer een verschillende benadering.  Sla timestamp op als gebied daarin wordt gecre�ërd is eigen recht dat.   Dan, stel uw tranID als gegevens verwerkte kolom voor.  Als dit:

cre�ër mytable lijst
(identiteitskaartint. identiteit
, varchar anycol (10)
, tsCreated datetime gebrek getdate ()
, tranID als „HSC“ + giet (identiteitskaart zoals varchar (20)) +
vervang (varchar bekeerling ((10), tsCreated, 101), „/“, '') + vervangen (varchar bekeerling ((10), tsCreated, 108), „: “, '')
)

tussenvoegsel in myTable (anycol) uitgezocht 'a'
tussenvoegsel in myTable (anycol) uitgezocht 'b'

selecteer * uit mytable


PS.  Het kan vooruitziend zijn de prefix ook om op te slaan „HSC“ aangezien een kolom daarin eigen recht is.

Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us