Vraag : Controle OLE die geen .jpg tonen

Ik heb een controle OLE op mijn vorm leidt dat ik een werknemersfoto kan vinden en het associëren aan hun verslag (tot een verbinding en toont hun foto).  Het probleem is, zal het .bmp slechts foto's tonen - wanneer ik probeer om .jpg toe te voegen in plaats daarvan de controle OLE enkel leeg wit blijft (zie screenshot).  Ik krijg geen fout, opent het het dialoogvakje doorbladeren om dossier te vinden, druk ik o.k. en niets gebeurt (maar het werkt voor .bmp dossiers).

Does een lijn van code moet worden toegevoegd om een OLE toe te staan om te tonen meer dan .bmp of daar een bezit die is dat moet veranderen plaatsen?

Here is de code onder „Add“ button.

Private Subbtn_add_Click ()/> Schemerige f-d

= FileDialog (msoFileDialogFilePicker)

met fd
.AllowMultiSelect = False
. Filters.Clear
. Filters.Add „Alle Dossiers“, „*.* "
als. Toon Then
olePhoto.SourceDoc = .SelectedItems (1)
olePhoto.Action = acOLECreateLink
het Eind With

End Sub
van If

Antwoord : Controle OLE die geen .jpg tonen

In de Inheemse Hulpmiddelen SBS registreert de consoleboor in Lokale) console de van de Computer (aan de Vensters neer knoop. In daar die zult u een douanefilter reeds voor de Gebeurtenissen van de Beheerder wordt gecre�ërd vinden.

Dat zou u om het even welke kritieke gebeurtenissen moeten tonen de server heeft ervaren.

Philip
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us