Vraag : De index was uit waaier. Moet niet-negatief zijn en minder dan de grootte van de inzameling. Parameter: Index

Het beste Telerik Team,

When ik probeer om gegevens te tonen gebruikend radgrid ik krijg fout zoals „Index was uit waaier. Moet niet-negatief zijn en minder dan de grootte van de inzameling. Parameter: Index“.

Here is mijn code

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
telerik: Van RadGrid ID= " gvCktMap " BorderColor= " Witte " runat= " server " " ware " AutoGenerateColumns= 
                AllowSorting= " ware " BackColor= " Witte " AllowPaging= " ware " PageSize= " 25 " GridLines= " niets " 
                OnPageIndexChanging= " het gvCktMap_PageIndexChanging " OnRowCancelingEdit= " gvCktMap_RowCancelingEdit " 
                OnRowCommand= " gvCktMap_RowCommand " OnRowUpdating= " het gvCktMap_RowUpdating " OnRowDataBound= " gvCktMap_RowDataBound " 
                OnSorting= " het gvCktMap_Sorting " OnRowEditing= " het gvCktMap_RowEditing " " Ware " ShowGroupPanel= 
                EnableHeaderContextMenu= " ware " EnableHeaderContextFilterMenu= " ware " " ware " AllowMultiRowSelection= 
                AllowFilteringByColumn= " Ware " AllowCustomPaging= " valse " OnItemCreated= " gvCktMap_ItemCreated " 
                EnableViewState= " valse " OnNeedDataSource= " gvCktMap_NeedDataSource " OnItemUpdated= " gvCktMap_ItemUpdated " 
                > 
                 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
               Here is mijn code behind
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
private nietige bingGrid () 
  { 
    probeer 
    { 
      gvCktMap.Columns.Clear (); 
      Dataset dsResult = nieuwe Dataset (); 
      Dataset dsEditItems = nieuwe Dataset (); 
      dsEditItems.ReadXml (Server.MapPath („XMLS/“ + Zitting [„TaskID“] .ToString () +“ .xml ")); 
 
      clsSearch_BL clsObj = nieuwe clsSearch_BL (); 
      clsObj.TaskID = (koord) Zitting [„TaskID“]; 
      clsObj.CustName = (koord) Zitting [„CustName“]; 
      clsObj.MarketName = (koord) Zitting [„MarketName“]; 
      clsObj.HeadendName = (koord) Zitting [„HeadendName“]; 
      clsObj.SiteName = (koord) Zitting [„SiteName“]; 
      clsObj.TaskStatus = (koord) Zitting [„TaskStatus“]; 
      clsObj.OrdType = (koord) Zitting [„OrdType“]; 
      clsObj.OrdStatus = (koord) Zitting [„OrdStatus“]; 
      clsObj.ProName = (koord) Zitting [„ProName“]; 
      clsObj.LOC = (koord) Zitting [„LOC“]; 
 
      dsResult = clsObj.getSearchResults_BL (clsObj); 
      Zitting [„SearchRes“] = dsResult; 
      DataTable dtFilter = nieuwe DataTable (); 
      dtCol van DataColumn = nieuwe DataColumn („FilterBy“); 
      dtFilter.Columns.Add (dtCol); 
      dtCol = nieuwe DataColumn („DataType“); 
      dtFilter.Columns.Add (dtCol); 
      gvCktMap.DataSource = dsResult; 
      gvCktMap.DataBind (); 
  } 
    vangst (ex Uitzondering) 
    { 
    } 
  } If ik verwijder ableView> Zijn het werk boete zonder enige fout. Maar om sommige redenen i de behoefte om ableView> kan iedereen me uit helpen om dit error.

Thanks

vooraf te bevestigen

Antwoord : De index was uit waaier. Moet niet-negatief zijn en minder dan de grootte van de inzameling. Parameter: Index


1) binnen VERSUS Mening - > het Venster van de Output (kan zij het is reeds open, maar voor veilige kant)
2) herschrijf u coderen als dit:

vervang:

       vangst (ex Uitzondering)
        {

        }

met:

           vangst (ex Uitzondering)
           {
               System.Diagnostics.Debug.WriteLine (ex.StackTrace);
           }


en zie dan outputvenster. u zult vele lijnen zien maar de laatste lijnen zullen fout het veroorzaken verwijzen.
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us