Pytanie : Potwierdzać/Weryfikować USA kod pocztowy


Być tam  sposób (być może API) ( USA zipcodes? I mieć forma i jeden pole być kod pocztowy i jeden być Stan. I chcieć ono. .but i myśleć ono musieć verfied zasadzony na stan… jak móc I zasadzony?

Odpowiedź : Potwierdzać/Weryfikować USA kod pocztowy

Tam  być sieć usługa który ty móc móc ty potrzebować:

http://www.webservicex.net/uszip.asmx

Widzieć the GetInfoByZip metoda.

Arun
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us