Pytanie : sql - data

I mieć sql che mieć w swój dokąd klauzula:
select….
from.
where period_nbr w ("2010011", "2010012", "2010013", "2010014", "2010015")
This zawierać trzy dane element. (e.g. 2010011) The pierwszy cztery pozycja wskazywać the rok fiskalny. The następny dwa wskazywać the fiskalny okres wśród the rok fiskalny. The kopyto szewskie utożsamiać the tydzień liczba wśród ten fiskalny okres. (i.e. 20100111 być zdjęcie rok fiskalny 2010, Czerwiec Okres, tydzień 1)


Now I chcieć ten każdy czas I biegać ten sql - jak I parameterise ono….?

Odpowiedź : sql - data

save ty rewizja…

znowu znowu, to być dla Wyrocznia tylko

(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
TWORZYĆ LUB ZAMIENIAĆ TYP VCARRAY STÓŁ VARCHAR2 (4000);

TWORZYĆ LUB ZAMIENIAĆ FUNKCJA str2tbl (p_string W VARCHAR2, p_delimiter W VARCHAR2: = ", ")
    POWROTNY vcarray VCARRAY
  
    v_length  LICZBA: = DŁUGOŚĆ (p_string);
    v_start  LICZBA: = (1);
    v_index  LICZBA;
  ZACZYNAĆ
    PODCZAS GDY (v_start <>
      
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us