Pytanie : ISA z pusty reguła

Ono być ISA 2006.
There być istniejący reguła dla the prokurent i ten reguła mieć ten sieć wymieniać "wewnętrzny" w the od i pole che mieć ono nasz sieć wśrodku ono.  

I dodawać inny sieć the "wewnętrzny" sieć the sieć IP range.
However, the ruch drogowy od the nowy sieć zaprzeczać ISA nawet jeśli the reguła pozwolić it.

When I iść monitorowanie > wyróbka, ono mówić ono zaprzeczać the ruch drogowy ale the reguła być pusty bez inny pożytecznie information.

Does ono myśl ono spoofed lub iść?

Where móc I szczegółowy bela bardziej?
 
Thanks

Odpowiedź : ISA z pusty reguła

Ty dodawać trasa rozkaz dla the nowy wewnętrzny sieć definiować w the ISA serwer?
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us