Pytanie : Nawracać C w vb

Im CRC w vb algorytm. Tam  być kilka składnia który być i biedak widzieć lub używać przed "^=" jeżeli tam  mieć pomysł pozwalać know.

(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
* Aktualizacja the CRC dla przepuszczony i otrzymywać dane using the CCITT 16bit
 * algorytm (X^16 + X^12 + X^5 + 1).
 *
 * \ powrót uaktualniony crc16
 * \ param crc currrent crc wartość
 * \ param dane następny bajt który musieć następny w the crc16
 *
uint16_t crc_ccitt_update (uint16_t crc, uint8_t dane)
{
  dane ^= crc & 0xFF;
  dane ^= dane << 4;
  
  uint16_t ret_val = ((((uint16_t) dane << 8) | ((crc & 0xFF00) >> 8))
            ^ (uint8_t) (dane >> 4)
            ^ ((uint16_t) dane << 3));
  powrotny ret_val;
}

Odpowiedź : Nawracać C w vb

cmdolcet:

Ty musieć dla ty.

AielloJ
(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Intymny Funkcja crc_ccitt_update (crc Jako uint16_t, dane Jako uint8_t) Jako uint16_t
	dane = dane Xor crc I &Hff
	dane = dane Xor dane <>> 8)) Xor DirectCast (dane >> 4, uint8_t) Xor (DirectCast (dane, uint16_t) <>
      
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us