Pytanie : Transakcja w jednostka struktura

I mieć asp.net aplikacja sieciowa che mieć guzik ten wezwanie dwa metoda: ProcesarInformacion i ProcesarLibroFolio
VIEW KARTOTEKA: codeASPNET

when ProcesarInformacion być:
public kawitacyjny ProcesarInformacion (int codigoActividadesDiscente, smyczkowy firmaEscaneadaDA, smyczkowy firmaEscaneadaDG)
{
intymny bdradesanewEntities db = nowy bdradesanewEntities ();
db.ProcesarInformacion (codigoActividadesDiscente, firmaEscaneadaDA, firmaEscaneadaDG);
}
ProcesarInformacion być storeprocedure z transaction
….
BEGIN TRANSAKCJA    -- Zaczynać the transaction
BEGIN TRY
   --Calcular el/> correlativo
WYBRANY @UltimoCorrelativo = UltimoCorrelativo
OD c
….

something bardzo jednakowy: ProcesarLibroFolio method

My pytanie być jak I móc transakcja the egzekucja te dwa metoda: ProcesarInformacion i ProcesarLibroFolio
I am using: .net frameworrk 3.5, wizualny studio 2008, jednostka struktura, asp.net
Attachments:

Odpowiedź : Transakcja w jednostka struktura

Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us