Pytanie : aktualizacja rząd informacja php

I mieć dwa kolumna, jeden być the _Value i the jeden być the Current_Value.  I polubić dla the Current_Value dane the Starting_Value pole że kopiować wiosłować.  
The problem z the aktualny kod być ono kopiować the dane od the pierwszy Current_Value pole i dawać ten dane wszystkie the Starting_Value pole przez cały the database.


include_once "connect_to_mysql.php";

$sql = mysql_query ("WYBRANY Current_Value OD stock_index");
$res = mysql_query ($sql) lub kostka do gry (mysql_error ());
$totcal = mysql_fetch_assoc ($res);

//$results = mysql_query ($sql) lub kostka do gry (mysql_error ());
$sql2 = "AKTUALIZACJA stock_index USTALONY Starting_Value='".$totcal ['Current_Value']. "'";
$res = mysql_query ($sql2) lub kostka do gry (mysql_error ());
? >

Odpowiedź : aktualizacja rząd informacja php

well który być łatwy…

$sql = "WYBRANY Current_Value, id OD stock_index";
    $result = mysql_query ($sql) lub kostka do gry (mysql_error ());
    podczas gdy ($row = mysql_fetch_array ($result)){
        $current_value = $row [(0)];
        $id = $row [(1)];
        $sql2 = "AKTUALIZACJA stock_index USTALONY stock_index USTALONY Starting_Value= "$current_value" DOKĄD id = $id"
        $res = mysql_query ($sql2) lub kostka do gry (mysql_error ());
    }
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us