Pytanie : Dlaczego Wszystkie textboxes, nakazowy guzik, combo pudełko etc… na forma:

PROBLEMOWY DESCRIPTION
Disable wszystkie textboxes, commcand zapinać, comboboxes, zakładka etc…. na the form
"frmProjects_NEW_VER1 "
Until the użytkownik wchodzić do ono the Projekt imię i Projekt number

WHAT I TRIED
I stawiać ten kod w the forma" "frmProjects_NEW_VER1" na the obciążeniowy wydarzenie i ono pracować:
Dim c Gdy Kontrolny
On Błąd Życiorys Next
For Kontrolny c W Me.Controls
c.Enabled = c.Name = "ProjectName "
Next c
____________________________________

What I potrzebować?
_______________________________________

To odtwarzać problem:
1. Logon
2. Zegar 'Nowy Projekt "
3. Zauważać że the użytkownik móc wszystkie informacja na the
frmProjects_NEW_VER1 i OPRÓCZ bez the Projekt imię lub Projekt number.


Odpowiedź : Dlaczego Wszystkie textboxes, nakazowy guzik, combo pudełko etc… na forma:

Pytanie 1. I zamieniać the kod I stawiać w the DALEJ OTWARTY WYDARZENIE z:
Intymny Okręt podwodny VerifyNameAndNumber ()
Jeżeli Len (Me.ProjectName) > (0) I Len (Me.ProjectNumber) > (0) Wtedy
    Ciemnawy c Kontrola
        Dla Me.Section c W Me.Section ((0)). Kontrola
            Jeżeli c.ControlType = acTextBox Lub c.ControlType = acCommandButton Wtedy
                'MsgBox c.Name
                c.Enabled = Prawdziwy
            Kończyć Jeżeli
        Następny c
Kończyć Jeżeli

Nie, ty pamiętać?
I I wysyłać tutaj 33293015?
Tutaj być the całkowity poczta znowu:

Bingo!

W Ten Sposób próbować to:

Intymny Okręt podwodny VerifyNameAndNumber ()
Jeżeli Len (Me.ProjectName) > (0) I Len (Me.ProjectNumber) > (0) Wtedy
    Ciemnawy c Kontrola
        Dla Me.Section c W Me.Section ((0)). Kontrola
            Jeżeli c.ControlType = acTextBox Lub c.ControlType = acCommandButton Lub c.ControlType = acCombobox Wtedy
                'MsgBox c.Name
                c.Enabled = Prawdziwy
            Kończyć Jeżeli
        Następny c
Kończyć Jeżeli

; -)

Żadny the $50,000 Dolarowy pytanie być:
Móc ty móc *enable the comboboxes w the "VerifyNameAndNumber" *enable procedura?

; -)

Jeff
\
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us