Pytanie : Kolumna: ProductIDText być pełny tekst do przeszukiwania.

I próbować dodatkowy kolumna stół, i I dostawać pomysł błąd message.
Any pomysł?

'tblProduct' table
- Niezdolny stół.  
Column: ProductIDText być pełny tekst searchable.

Odpowiedź : Kolumna: ProductIDText być pełny tekst do przeszukiwania.

Ty móc the standardowy Windows Wydarzenie widz równie wiele problem notować w the lub the system lub podaniowy bela. I być pewny że Dell willl mieć serwer maangement softwar I znać że HP robić i problem donosić odmianowy narzędzia problem.
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us