Pytanie : Parametr i powrót pisać na maszynie wewnątrz webservice

Cześć!

What być ograniczenie?

I próbować mój swój klasa który używać słownik i I dostać błąd który robić problem. Dlaczego móc I ono?

Thank ty!

here być the błąd wiadomość:
Server Błąd w "/" Application.
Impossible de sérialiser le membre TestWcf.MyMessageClass.Changes de typ System.Collections.Generic.Dictionary `2 [[System.String, mscorlib, Version= 4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089], [System. String, mscorlib, Version= 4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]], samochodowy il implémente IDictionary.
Description: Unhandled wyjątek zdarzać się podczas the egzekucja the aktualny sieć prośba. Zadawalać przegląd the sterta ślad dla więcej informacja o the błąd i dokąd ono zapoczątkowywać w the code.

Exception Szczegół: System.NotSupportedException: Niemożliwy de sérialiser le membre TestWcf.MyMessageClass.Changes de typ System.Collections.Generic.Dictionary `2 [[System.String, mscorlib, Version= 4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089], [System. String, mscorlib, Version= 4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]], samochodowy il implémente IDictionary.
(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;

namespace TestWcf
{
  /// 
  /// Zbiorczy opis dla WebService1
  /// 
  [WebService (Namespace = "http://myFirstdummyanddirtynamespace.org/ ")]
  [WebServiceBinding (ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  [System.ComponentModel.ToolboxItem (fałszywy)]
  // Ten Sieć Usługa dzwonić od pismo, using ASP.NET AJAX, uncomment the następujący linia. 
  // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
  społeczeństwo klasowy WebService1: System.Web.Services.WebService
  {

    [WebMethod]
    jawny List HelloWorld (int nb)
    {
      List odpowiedź = nowy List ();
      dla (int i = (0); i < nb; i++) {
        MyMessageClass currentResponse = nowy MyMessageClass () {DataType= "MyType1", Id= i};
        dla (int j = (0); j < nb; j++)
        {
          currentResponse.Changes.Add ("MyField" + j, "myValue" + j);
        }
      }
      powrotny odpowiedź;
    }
  }
  społeczeństwo klasowy MyMessageClass
  {
    jawny MyMessageClass () {
      Zmiana = nowy Dictionary ();
    }

    społeczeństwo smyczkowy DataType;
    społeczeństwo int Id {dostawać; set; }
    jawny Dictionary Zmieniać {dostawać; set; }
  }

}

Odpowiedź : Parametr i powrót pisać na maszynie wewnątrz webservice

Nucić, i zmieniać ono w Lista obyczajowy przedmiot który zawierać dwa smyczkowy i ono pracować teraz bóg.  I myśleć ono być the Dictionnary typ który isnn't pozwolić.
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us