Pytanie : Looping

Fyed,

Since swój teraz dla pojedynczy pętla, jak i nowelizować the kod ono wieloskładnikowy kartoteka imię the ten sam imię z różny kartoteka rozszerzenie.  Próbować twój oryginalny pomysł ale dostawać zablokowany w niekończący się loop.

Private Okręt podwodny Command114_Click ()
Dim rst Jako DAO.Recordset
Ustalony rst = CurrentDb.OpenRecordset ("SELECT FileName OD qry_DocumentRegister_Redundant")
Until rst.EOF
Ćmić strFileName Gdy String
Ćmić FName Jako String
FName = rst ("FileName")
strFileName = Dir ("f:\Test Directory\Live\" & FName & "*.*")
Jeżeli strFileName <> "" Wtedy '/the kartoteka exists
Imię "f:\Test Directory\Live\" & strFileName "f:\Test Directory\Archive\" & strFileName
Końcówka If
rst.MoveNext
Loop
End Sub

Odpowiedź : Looping

The usyp móc także lokalizować in>
%systemroot% \ minidump \

Nieobecność Minidump móc także należny płyta główna capacitors, lub należny źródło zasilania.
Widzieć >> http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague

Ty móc także sumaryczny trzask zanim Windows mieć szansa trzask usyp.  Od the /r komputer ty móc sprawnie the Dysk twardy dla błąd the nakazowy chkdsk /r
….ale ty potrzebować najpierw wsparcie jakaś wartościowy dane!

Wtedy ty móc także the odpowiedni HD diagnostyk od here>
"Ciężki Prowadnikowy Diagnostyk Narzędzie i Użyteczność":
http://tacktech.com/display.cfm?ttid=287

Normalnie jeżeli ty widzieć żadny minidump ty móc kasa the położenie here>
Umożliwiać Minidump's w Windows XP:
http://www.cakewalk.com/Support/ProblemReporter/minidump.asp
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us