Pytanie : Obliczenie w Zapytanie

Wczoraj I pytać the pytanie na dlaczego the sumaryczny liczba w pole.  The odpowiedź I dostać być wielki… widzieć wielki.  Ale nie każdy pole mieć defekt obliczenie i być puste miejsce.  Jak musieć the formuła jak wtedy?

If próba rzecz *always* zaczynać z DefectCount, then przestrzeń, then liczba, próba:

DSum ("Val (W połowie ([DefectCount], InStrRev ([DefectCount], "" "") + 1))", "[tblIspRcdAP25] ")

Odpowiedź : Obliczenie w Zapytanie

Próbować to zamiast
DSum ("Val (Podstrzyżenie ([DefectCount]))", "[tblIspRcdAP25] ")

Pole oczekiwać przestrzeń, usuwać ono jeżeli ono królica mieć jeden, i używać (0) jeżeli żadny wartość być w the pole.
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us