Pytanie : zapytanie

Zadawalać znajdować the dołączać stołowy
In the stół dla każdy clientid, mieć data jednostka wejście i data uwolnienie (data uwolnienie móc pusty)

for dawać czas okres (date1 date2) Pozwalać date1 i date2 komes od formularzowy "frmA "


I chcieć nie: dzień the klient zostawać od Data Jednostka Wejście lub date2 LUB the Data Uwolnienie (którykolwiek przychodzić najpierw).

liczba dzień przychodzić klient zostawać od date1 lub Data Jednostka Wejście (zostawać być opóźniony) lub the date2 LUB the Data Uwolnienie (zostawać przychodzić najpierw).

note:
date jednostka hasłowy <=date2
date uwolnienie >=date1 lub null

Odpowiedź : zapytanie

Ty móc oba wersja Światopogląd oba - ty musieć jeden
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us