Pytanie : Następny i Poprzedzający Guzik

I dodawać Najpierw, Poprzedzający, Następnie i Ostatni guzik mój okno tworzyć więc the użytkownik móc przez the rejestr w dataset.  Ale the formularzowy pole aktualizować kiedy the guzik wybierać.  I brakować coś.  Móc someone pomagać?  Dziękować you.
(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
Private Okręt podwodny lstPtName_Click (ByVal nadawca Jako Przedmiot, ByVal e Jako System.EventArgs) Obchodzić się lstPtName.Click
    LoadPtData ()
    Me.txt NoRecs.Text = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Count.ToString
    Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja = (0)
    Me.txt CurRec.Text = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja + (1)
  Końcówka Okręt podwodny

  Intymny Okręt podwodny btnNext_Click (ByVal nadawca Jako Przedmiot, ByVal e Jako System.EventArgs) Obchodzić się btnNext.Click
    Jeżeli Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja < Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Obliczenie - (1) Wtedy
      Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja + (1)
      Me.txt CurRec.Text = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja + (1)
    Kończyć Jeżeli
  Kończyć Okręt podwodny

  Intymny Okręt podwodny btnLast_Click (ByVal nadawca Jako Przedmiot, ByVal e Jako System.EventArgs) Obchodzić się btnLast.Click
    Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Obliczenie - (1)
    Me.txt CurRec.Text = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja + (1)
  Końcówka Okręt podwodny

  Intymny Okręt podwodny btnPrev_Click (ByVal nadawca Jako Przedmiot, ByVal e Jako System.EventArgs) Obchodzić się btnPrev.Click
    Jeżeli Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja > (0) Wtedy
      Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja - (1)
      Me.txt CurRec.Text = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja + (1)
    Kończyć Jeżeli
  Kończyć Okręt podwodny

  Intymny Okręt podwodny btnFirst_Click (ByVal nadawca Jako Przedmiot, ByVal e Jako System.EventArgs) Obchodzić się btnFirst.Click
    Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja = (0)
    Me.txt CurRec.Text = Me.BindingContext (dsPatient.Tables ("Pacjent")). Pozycja + (1)
  Końcówka Okręt podwodny
  Okręt podwodny LoadPtData ()

    dsPatient.Clear ()
    Ćmić daPatient Jako Nowy SqlClient.SqlDataAdapter ("WYBIÓRKA * OD RawData DOKĄD PtName = "" & lstPtName.Text & "" ", conn)

    Próba
      conn. Otwierać ()
      dapatient. Pełnia (dsPatient, "Pacjent")
      conn. Zamykać ()
    Chwyt wyjątek Jako Wyjątek
      MsgBox (msgBox. Wiadomość)
    Końcówka Próba

    Jeżeli txtPtName.DataBindings.Count = (0) Wtedy
      txtPtName.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.PtName")
      txtDOB.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.PtDOB", Prawdziwy, DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged, Prawdziwy, "MMM dd, yyyy")
      txtSex.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.PtSex")
      txtPhys.DataBindings.Add ("tekst", dsPatient, "Patients.PhyName")
      txtTest.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.Test")
      txtResult.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.Result")
      txtUOM.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.UOM")
      txtCollDate.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.CollectDate", Prawdziwy, DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged, Prawdziwy, "MMM dd, yyyy")
      txtCollTime.DataBindings.Add ("Tekst", dsPatient, "Patients.CollectTime")
    Kończyć Jeżeli
  Kończyć Okręt podwodny

Odpowiedź : Następny i Poprzedzający Guzik

Udostępnianie plików Grupowy Polisa położenie
Grupowy Polisa położenie kojarzyć z udostępnianie plików
Grupowy Polisa położenie Purpose

Zapobiegać użytkownik od udzielenie kartoteka wśród ich profil
      

Ustalać czy użytkownik pozwolić kartoteka wśród ich profil inny użytkownik na ich sieć. Udzielenie jakaś rodzaj umożliwiać tylko gdy administrator obracać na udostępnianie plików na ten komputer.

Jeżeli ty umożliwiać ten polisa, użytkownik być sprawnie kartoteka wśród ich profil using the udzielenie czarownik. Także, the udzielenie czarownik tworzyć część przy %SystemRoot% \ użytkownik i móc tylko używać SMB część na falcówka.

Jeżeli ty obezwładniać lub konfigurować ten polisa, then użytkownik być sprawnie kartoteka z ich użytkownik profil po tym jak administrator obracać na udostępnianie plików na ten komputer.Źródło: http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731655%28WS.10%29.aspx
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us