Pytanie : Aktualizacja Zapytanie z subquery

Cześć ekspert!

In mój aktualizacja oświadczenie I chcieć "str_gewertet" the rezultat the subquery dla mój rejestr dokąd tbl_matrix_intermediate_result = z.pk

Is ono nawet ewentualny kolumna wewnętrzny zapytanie jako identyfikator dla the rejestr the stół?

Many dzięki dla twój pomoc!

Brgds,

Seb
(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
update tbl_matrix_intermediate_result
   set
    (str_gewertet)
    = 
(wybrany gewertete_ba od (
z w (wybrany cnt_tbl_matrix_intermediate pk, lng_baumart, str_ba_lang, str_ba_kat, int_prozent, str_gewertet, str_lrt_class od tbl_matrix_intermediate_result
     dokąd str_ba_kat wewnątrz ("H", "N", "B", "P ")
     i lng_gebiet =: p_cnt_gebiet
     i str_lrt_class =: p_str_lrt
     i int_wg =: p_wg
     i int_be =: p_be
     i flaga nie w (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
     i eval_type = (1) 
     )

(wybrany pk, str_ba_lang, prozent, lng_baumart, psumme, skrzynka gdy lng_baumart = 33 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (28,31) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja" 
gdy lng_baumart = 53 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (28,29,30,31,32,33) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart = 54 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (13,14,15) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja" 
gdy lng_baumart = 72 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (22,23,25,26,27) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja" 
gdy lng_baumart = 74 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (5,6) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja" 
gdy lng_baumart = 79 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (28,29,30,31,32) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart wewnątrz (33,53,54,72,74,79) i prozent być nieobowiązujący i str_gewertet = "Ja" wtedy "Ja"
inny "Nein"
końcówka jako gewertete_ba
od (wybrany pk, lng_baumart, str_ba_lang, str_ba_kat ba_kat, str_gewertet, int_prozent prozent, suma (int_prozent) nad (rozdział str_lrt_class) psumme od w)))z)
dokąd cnt_matrix_intermediate_result = z.pk

Odpowiedź : Aktualizacja Zapytanie z subquery

ok. móc ty móc:

aktualizacja tbl_matrix_intermediate_result m1
      set
        (m1.str_gewertet)
        =
(wybrany gewertete_ba od (
z w (wybrany cnt_tbl_matrix_intermediate pk, lng_baumart, str_ba_lang, str_ba_kat, int_prozent, str_gewertet, str_lrt_class
          od tbl_matrix_intermediate_result      
          dokąd str_ba_kat wewnątrz ("H", "N", "B", "P ")
          i lng_gebiet =: p_cnt_gebiet          
          i str_lrt_class =: p_str_lrt          
          i int_wg =: p_wg          
          i int_be =: p_be
          i flaga nie w (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)      
          i eval_type = 1)
(wybrany pk, str_ba_lang, prozent, lng_baumart, psumme,
 skrzynka gdy lng_baumart = 33 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (28,31) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart = 53 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (28,29,30,31,32,33) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart = 54 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (13,14,15) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart = 72 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (22,23,25,26,27) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart = 74 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (5,6) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart = 79 i str_gewertet = "Ja" i prozent być nieobowiązujący i (wybrany obliczenie (*) od w dokąd w.lng_baumart wewnątrz (28,29,30,31,32) i w.int_prozent być nieobowiązujący) = (0) wtedy "Ja"
gdy lng_baumart wewnątrz (33,53,54,72,74,79) i prozent być nieobowiązujący i str_gewertet = "Ja" wtedy "Ja"
inny "Nein"
końcówka jako gewertete_ba
od (wybrany pk, lng_baumart, str_ba_lang, str_ba_kat ba_kat, str_gewertet, int_prozent prozent, suma (int_prozent) nad (rozdział str_lrt_class) psumme od w)))z
dokąd m1.cnt_matrix_intermediate_result = z.pk)
dokąd istnieć (wybiórka (1)
          od tbl_matrix_intermediate_result xx
          dokąd xx.str_ba_kat wewnątrz ("H", "N", "B", "P ")
          i xx.lng_gebiet =: p_cnt_gebiet
          i xx.str_lrt_class =: p_str_lrt
          i xx.int_wg =: p_wg
          i xx.int_be =: p_be
          i xx.flag nie w (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
          i xx.eval_type = (1)
          i xx.cnt_tbl_matrix_intermediate = m1.cnt_tbl_matrix_intermediate);

I dodawać dokąd warunek the aktualizacja rozkaz także tak, że tylko tamte rejestr che potrzebować uaktualniony wola   i także ruszać się ten warunek che dać błąd inside tak, że ono móc.

Badać ono dane dosyć jeżeli to być pracujący grzywna ponieważ i móc to przy mój końcówka przez żadny stół/dane.

Dzięki,
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us