Vraag : foxpro het formatteren tekstprobleem

Ik heb een kolom in lijst in numeriek, say

Sales
100.00
55.56
2223.11

I een andere kolom toe om deze kolom „Verkoop“ aan tekstformaat om te zetten, en ik wil dat de tekst worden getoond als 2,223.11 die met separator is:

Sales2
100.00
55.67
2,223.11
111,996.00

Sales2 in tekst format

how kon ik dit doet?? Bro van dank!

Antwoord : foxpro het formatteren tekstprobleem

TRANSFORMATIE (nSales, „@ 999,999,999.99“)
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us