Fråga : formatera textproblem för foxpro

I've fick en kolonn bordlägger in i numeriskt, say

Sales
100.00
55.56
2223.11

I tillfogar en annan kolonn för att omforma denna kolonn ”Salar” till text formaterar, och jag önskar att texten ska visas något liknande 2.223.11 vilken är med jobbkortet:

Sales2
100.00
55.67
2,223.11
111,996.00

Sales2 i textformat

how kunde mig gör så?? Tackbro!
" klar "

Svar : formatera textproblem för foxpro

OMFORMA (nSales, ”@ 999.999.999.99”)
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us