Fråga : Funktionen måste använda en Updateable Query

Jag har en website som använder en ta framdatabas.  Förmiddag som I är kompetent att läsa från databasen utan några problem.  När emellertid I-försök och uppdaterar ett rekord i databasen som jag får funktionen måste använda ett Updateable Queryfel.  Förmiddag som I antar denna, är ett tillåtelseproblem, men jag kan inte figurera ut var min persmissions är fel.  Tillåtelserna är listat nedanfört.  Någon skulle hjälp är väldeliga appreciated. > för
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
" codeBody " " >Folder för class= " för
" klar "

Svar : Funktionen måste använda en Updateable Query

Är här somartiklar som beskriver det, men den sist är nätt definitivt i fåtalet kliver att den ska tar för att fixa detta.  Detta fel är klart ett problem med tillåtelser, det ser till att du vet vilka användarebehov dessa tillåtelser.

http://databases.aspfaq.com/database/how-do-i-solve-operation-must-use-an-updateable-query-errors.html

http://support.microsoft.com/kb/830977

http://www.mikesdotnetting.com/Article/74/Solving-the-Operation-Must-Use-An-Updateable-Query-error
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us