Fråga : OMA och OWA

Kunde någon som var utarbetadt på vad skillnaden är mellan OMA och OWA.  I aktivarkiv under utbytessärdrag du kan möjliggöra, och disableframtidsutsikten Mobie tar fram och gör samma för OWA.  Mig så förmiddag inte sure vad varje av dessa särdrag do.

Here är why.  Vi har en björnbärserver som vi ger till användare, som vi önskar att ha att ta fram till deras postar och kalendrar på gå.  Vi använder också OWA via rengöringsduken för att hem- användare ska kontrollera där postar.  I båda av de fall e-posten är säker på vår server, och vi kan torka björnbäret avlägset.  Den har kommit till min uppmärksamhet att användare, som har andra mobila apparater programmerar nu apparaterna sig själv för att använda OWA eller OMA till deras synkronisering postar.  Jag kan inte torka de apparater, och denna är en pröva förmiddag för problem.

So i att figurera ut vad skillnaden är mellan OWA och OMA och vad mobilen ringer använder faktiskt, så jag kan inaktivera dessa särdrag om possible.
" klar "

Svar : OMA och OWA

Gjorde a bet mer gräva, och, om du kvarteranslutningar till IIS från ”*.bis.na.blackberry.com” det bör stoppar BlackBerrys från att synkronisera.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us