Fråga : Vad är ämna av ”den MAKEFILE” makroen i en makefile?

Betrakta efter makefilen:

MAKEFILE = makefile_platform
.
.

lib:            $ (OBJS) danande för @echo för
för $ (MAKEFILE) arkiverar arkivet:  $ (LIB_DEST)
$ (AR) $ (ARFLAGS) $ (LIB_DEST) $ (LIB_NAME) - denna genomsnittliga lib för $ (LIB_NAME)… för @.objects

Does uppsätta som mål ska får endast byggda, om filenamemakefile_platform finns?  I stället vad, om filenamemakefilen finns, ska uppsätta som målliben får byggd?  I stället vad, om filenamen är makefile_minen, ska uppsätta som målliben får byggd?
" klar "

Svar : Vad är ämna av ”den MAKEFILE” makroen i en makefile?

Ja om den inte finns, det bör något att säga ”vet inte hur man gör makefile_platform” och inte bygger lib.  Om inte du har en härska någonstans annars i den starta ”makefile_platformen för makefilen: ” som ska byggande, som sparar.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us