Fråga : PHP passerar parametrar till den on-line aktiveringssidan

För närvarande jag har användare att gå till en rengöringsduksida att aktivera min produkt.  Jag skulle något liknande i stället för att ha dem att skjuta en knäppas i VB.NET, och det ska programet förbinder till rengöringsduken och aktiverar automatiskt.  Så jag behöver att figurera ut hur man passerar parametrar ”installationsLEGITIMATION”, och ”e-posten tilltalar” till en PHP-rengöringsduksida.  Denna är delen av PHPEN kodifierar på rengöringsduken: http-equiv= för aktiveringen Code

för <br/><br/>… " Tillfredsställa-Skrivar” content=" text/html; charset=iso-8859-1 för name=" frmcode " för ><br/></head><br/><body><br/><form” method= " postar” align= för action="" ><br/><table " centrerar” cellspacing=, "” för cellpadding= " 2 som 2 align= " för colspan= " 2” för ><br/><tr><br/><td”” för width= " 50% centrerar " align= " för colspan= " 2 för <br/></tr><br/><tr><br/><td” för aktiveringen Code</strong> </td> för ><strong>Gen<wbr/>erate centrerar " ><? =$error; ? LEGITIMATION för ><-/td><br/></tr><br/><tr><br/><td>Installation: bredd för style= " " för instid för name=” " för text” för type= för <-/td><br/><td><input: 200px; ” value= " <? =$instid; ? > " > e-post för <-/td><br/></tr><br/><tr><br/><td>Your: bredd för style= " " för e-post för name= " " för text " för type= för <-/td><br/><td><input: 200px; ”value= " <? =$email; ? >” > <-/td><br/></tr><br/><tr><br/><td>  type= för <-/td><br/><td><input " sänder” name=" handling” value= " sänder” > <-/td><br/></tr><br/></table><br/></form><br/></body><br/></html></span> </div></div> " klar " <divclass= ></font></span></h4> </td> </tr> <tr><td height="2px"></td></tr> <tr style="background-color:#f2f4f6"><td > <h2 style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;color:red;font-weight:bold"> <span id="ContentPlaceHolder1_tieude_as">Svar : PHP passerar parametrar till den on-line aktiveringssidan</span> </h2></td></tr> <tr> <td valign="top"> <h5><span id="ContentPlaceHolder1_ans" style="font-weight:normal;color:#000000"><font face="Tahoma,Geneva,sans-serif"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <div><div class="richText"> POSTA metoden, att ditt använda är det bäst långt som gör den, dig kan använda FÅ fungerar att hjälpmedlet, som alla värderar ska visar i anknyta i webbläsaren tilltalar upp bommar för.<br /><br />Du kunde också använda perioder, eller kakor som passerar, värderar, om du önskade också.</div></div> <!-- text-ad & richText --> <span class="isBotVideo"> <span class="isBotVideo"></span></span> </div> </font></span></h5> </td> </tr> <tr><td height="5px"></td></tr> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><table width="100%" height="25px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="100px" bgcolor="#FFFFFF" style="padding-left:5px"><span class="f11blue">Andra lösningar</span></td> <td background="http://programming4.us/images/bg-ch.gif"> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td style="padding:5px"> <div> <table id="ContentPlaceHolder1_DataList2" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/2656.aspx' class="a4"> <li> Hur många skrivar av sidor r där i SQL-server?</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/14936.aspx' class="a4"> <li> OMA och OWA</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/software/35568.aspx' class="a4"> <li> Missa över mellan GLÅMIGA anslutningar för aktiv/för aktiv på en Cisco Router</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/24020.aspx' class="a4"> <li> ASP.Net tappar skuggar verkställer</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/29284.aspx' class="a4"> <li> Vad är ämna av ”den MAKEFILE” makroen i en makefile?</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/17740.aspx' class="a4"> <li> Ett rengöringsdukundantag uppstod därför att en HTTP 401 - det obehöriga svaret mottogs från okända</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/23004.aspx' class="a4"> <li> Funktionen måste använda en Updateable Query</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/11460.aspx' class="a4"> <li> PHP passerar parametrar till den on-line aktiveringssidan</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/32096.aspx' class="a4"> <li> Ethernetövergångskabel förbinder</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr><tr> <td> <table> <tr> <td valign="top" align="left"> <a href='http://faq.wmlcloud.com/se/software/37360.aspx' class="a4"> <li> döda ett processaa vid styrka, hur kan jag</li></a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </div> </td></tr> </table> </form> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td background="http://tutorial.wmlcloud.com/images/bg-mn.jpg" height="30px" style="padding:5px;color:#ffffff;font-size:12px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;text-decoration: none;" ></td> </tr> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img src="http://tutorial.wmlcloud.com/images/bo-l.png" alt="programming4us" width="8" height="9" /></td> <td bgcolor="#FFFFFF" width="100%"></td> <td><img src="http://tutorial.wmlcloud.com/images/bo-r.png" alt="programming4us" width="8" height="9" /></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> <tr><td height="2px"></td></tr> <tr><td> <div align="center"> </div> </td> </tr> <tr><td height="3px"></td></tr> <tr> <td height="2px"></td> </tr> <tr> <td align="left"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left"> <tr> <td valign="top"> <div id="en"><a href='http://faq.wmlcloud.com/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/en.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="de"><a href='http://faq.wmlcloud.com/de/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/de.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="es"><a href='http://faq.wmlcloud.com/es/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/es.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="fr"><a href='http://faq.wmlcloud.com/fr/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/fr.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="nl"><a href='http://faq.wmlcloud.com/nl/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/nl.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="it"><a href='http://faq.wmlcloud.com/it/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/it.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="ru"><a href='http://faq.wmlcloud.com/ru/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/ru.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="se"><a href='http://faq.wmlcloud.com/se/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/se.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="pl"><a href='http://faq.wmlcloud.com/pl/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/pl.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> <div id="pt"><a href='http://faq.wmlcloud.com/pt/microsoft/11460.aspx'><img src='http://faq.wmlcloud.com/flags/pt.gif'></a></div> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="2px"></td> </tr> </td></tr> </table> <script src="//cdn.intergient.com/ramp_core.js"></script> </body> </html>