Vraag : Fout: „DataTable behoort reeds tot een andere Dataset.“

Ik probeer om veelvoudenrijen van een DataTable te schrappen die ik in een DataSet.

I kan laad de eerste rijboete schrappen.  Wanneer ik probeer om de seconrij te schrappen, krijg ik de fout:
" DataTable behoort reeds tot een andere Dataset. „/>My code
Dim DebtAnalyzerTable als DataTable
Schemerige DS2 als Nieuwe Dataset ()

de „Lijst
DebtAnalyzerTable terugwinnen van de Schuld = Session.Item („DebtTableEdit“)

“ voegt nieuwe DataTable aan Lijn

DS2.Tables.Add (DebtAnalyzerTable) „/>“ hoewel de lijst en schrapt gespecificeerde row
voor Elke drow als DataRow in DS2.Tables (0). Selecteer ()
als (drow (de „Naam van de Crediteur“) = TextBoxCreditorName.Text) Then
drow. Schrap ()/> de Uitgegeven Rij

'DS2.Tables (0) .AcceptChanges ()
Next

Session.Add („DebtTableEdit“, DebtAnalyzerTable)/> 'Band aan Gegevens Table
GridView1.DataSource = DS2
GridView1.DataBind ()

Thanks,

Dan

Antwoord : Fout: „DataTable behoort reeds tot een andere Dataset.“

Hmmm… cre�ër ik altijd de afzonderlijke files van het logboekdossier.  Waarom niet houdt u van dit?  De reden is dat het me een tijdzegel op hen, en in gebeurtenis I laat zetten behoefte om hen, zijn gemakkelijk te herstellen om orde I te bepalen behoefte om hen binnen te herstellen.
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us