Vraag : htaccess herschrijft het Gedeeltelijke Koord van de Vraag

Ik heb een cliënt die zijn opslagcode die de veranderingen één parameter in de vraag string.

See Store_Code=ABC in dit link.
mysite.com/merchant.php?St ore_Code=ABC&Screen=CTGY&Category_Code=WS-S

Using .htaccess modrewrite,
how ik dit herschrijven zodat het wordt Store_Code=XYZ
mysite.com/merchant.php?St ore_Code=XYX&Screen=CTGY&Category_Code=WS-S

OR verwijdert het veranderde zodat wordt het
mysite.com/merchant.php?Sc reen=CTGY&Category_Code=WS-S

Example;
RewriteCond % {QUERY_STRING} ^Store_Code=AB
RewriteRule wat hier gaat?

Antwoord : htaccess herschrijft het Gedeeltelijke Koord van de Vraag

Dit zou als dit moeten kijken:

RewriteCond % {QUERY_STRING} ^Store_Code=ABC (. *) $
RewriteRule ^/merchant.php$ /merchant.php? Store_Code=XYZ%1 [R, QSA]

Achting,
Arty
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us