Pytanie : htaccess Częściowy Zapytanie Sznurek Przepisać

I mieć klient który zmieniać jego sklep kod che zmieniać jeden parametr w the zapytanie string.

See Store_Code=ABC w ten link.
mysite.com/merchant.php?St ore_Code=ABC&Screen=CTGY&Category_Code=WS-S

Using .htaccess modrewrite,
how I przepisywać jeden więc ono zostać Store_Code=XYZ
mysite.com/merchant.php?St ore_Code=XYX&Screen=CTGY&Category_Code=WS-S

OR usuwać ono więc ono zostać
mysite.com/merchant.php?Sc reen=CTGY&Category_Code=WS-S

Example;
RewriteCond % {QUERY_STRING} ^Store_Code=AB
RewriteRule tutaj iść tutaj?

Odpowiedź : htaccess Częściowy Zapytanie Sznurek Przepisać

To musieć jak to:

RewriteCond % {QUERY_STRING} ^Store_Code=ABC (. *) $
RewriteRule ^/merchant.php$ /merchant.php? Store_Code=XYZ%1 [R, QSA]

Uwzględnienie,
Arty
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us