Vraag : Behoefte om lotusscript in het werk met mackintosh om te zetten

Hello,/>I behoefte


Currently zijn de gegeven die fout „Verrichting niet op dit platform.“ is wordt gesteund Als zei ik, ben ik niet zeker als dit zelfs mogelijk op MAC, maar om het even welke raad en zal zijn of iedereen kan geven ik zou waarderen veranderde!
" codeBody "
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
Sub klikt (Bron als Knoop)
	'Auteursrecht Botstation (www.botstation.com)
	Schemerige zitting als Nieuwe NotesSession
	Schemerige wks als Nieuwe NotesUIWorkspace
	Schemerige db als NotesDatabase
	Schemerige mening als NotesView
	Schemerige uiView als NotesUIView
	Schemerig doc. als NotesDocument
	Schemerige kolom als NotesViewColumn
	
	Schemerige zo Lange rij, colcounter zoals lang, arrcnt zo lang, arrcounter zoals lang, x zoals lang
	Schemerige filename als Koord, currentvalue als Koord
	Schemerige rowsatonce als Geheel, cn als Geheel
	Schemerige xlApp zo Variant, xlsheet zo Variant, xlwb zo Variant, xlrange zoals Verschillend, tempval als Variant
	Schemerige DataArray
	Schemerige Lijst VColumns als Koord
	
	Redim DataArray (0, 80) als Koord
'80 kolommen is ons verwacht maximum aantal kolommen in de mening. Het is dynamisch recomputed hieronder aan daadwerkelijk (lager) aantal. Verander als het aantal kolommen groter is.
	
	Plaats db=session.CurrentDatabase
	Plaats xlApp = CreateObject („Excel.Application“)
	
	xlApp.Visible = is het Ware 'programma van Excel zichtbaar (om fouten te vermijden en te zien wat gebeurt)
	
	Vastgestelde xlwb=xlApp.Workbooks.Add
	Reeks xlsheet =xlwb. Aantekenvellen (1)
	
	Reeks uiView = wks.CurrentView
	De vastgestelde mening = db.GetView (uiView.ViewName) 'krijgt de mening momenteel in UI open
	arrcnt=0
	row=1
	colcounter=0
	rowsatonce=20
	Forall c in mening. Kolommen
		Als c.isIcon<>True 'dan pictogram geen kolommen omvatten
			Als c.Formula<> """ 1 """ en c.Formula<> " 1 " dan 'geen kolommen omvatten die voor het tellen van (Totale) doc. worden gebruikt
				colcounter=colcounter+1
				DataArray (rij-1, colcounter-1) =c.Title
				VColumns (Cstr (cn))=Cstr (cn)
			Eind als
		Eind als
		cn=cn+1
	Eind Forall
	Het Domein DataArray van Redim (0, colcounter-1) als Koord
	xlsheet. Waaier („A1“). Resize (1, colcounter). De waarde = DataArray 'plaatste kolomnamen
	Redim DataArray (rowsatonce-1, colcounter-1) als Koord
	row=2
	x=0
	Vastgesteld doc. = view.GetFirstDocument
	Terwijl niet (doc. is niets)
		Col. van Forall in VColumns
			currentvalue= ""
			tempval= doc.ColumnValues (Val (col.))
			Als (tempval) Isarray toen
				Forall v in tempval
					Als currentvalue= "" toen
						currentvalue=v
					Anders
						currentvalue=currentvalue+ ", „+v
					Eind als
				Eind Forall
			Anders
				currentvalue=tempval
			Eind als
			x=x+1
			DataArray (arrcounter, x-1) =currentvalue
		Eind Forall
		x=0
		row=row+1
		arrcounter=arrcounter+1
		Als rowsatonce arrcounter/rowsatonce=arrcounter \ en arrcounter<>0 toen
			xlsheet. Waaier („A " +Cstr (arrcnt*rowsatonce+2)). Resize (rowsatonce, colcounter). Waarde = DataArray
			arrcnt=arrcnt+1
			arrcounter=0
			Redim DataArray (rowsatonce-1, colcounter-1) als Koord
		Eind als
		Vastgesteld doc. = view.GetNextDocument (doc.)
	Wend
	
	Als rowsatonce arrcounter/rowsatonce<>arrcounter \ en arrcounter>0 toen
'Redim Domein DataArray (arrcounter, colcounter-1) als Koord
		xlsheet. Waaier („A " +Cstr (arrcnt*rowsatonce+2)). Resize (arrcounter, colcounter). Waarde = DataArray
	Eind als
	
	xlsheet. Cells.Select
	xlsheet. Cells.EntireColumn.AutoFit
	xlsheet. Rijen („1: 1“). Selecteer
	xlapp. Selection.Font.Bold = Waar
	xlapp. Selection.Interior.Pattern = 1
	xlapp. Selection.Interior.PatternColorIndex = -4105
	xlapp. Selection.Interior.ThemeColor =3
	xlapp. Selection.Interior.TintAndShade = 0
	xlapp. Selection.Interior.PatternTintAndShade = 0
	xlapp. Selection.RowHeight = 41.25
	xlapp. Verschuiving Selection.Insert = -4121
	xlapp. Waaier („A1“). Selecteer
	xlapp.ActiveCell.FormulaR1C1 = Datevalue (nu)
	xlapp. Waaier („B1“). Selecteer
	xlapp.ActiveCell.FormulaR1C1 = de „KleinhandelsStatus van het Verzoek van het Project“
	xlsheet. Rijen („1: 1“). Selecteer
	xlapp. Selection.Font.Bold = Waar
	xlapp. Selection.Interior.Pattern = 1
	xlapp. Selection.Interior.PatternColorIndex = -4105
	xlapp. Selection.Interior.ThemeColor =3
	xlapp. Selection.Interior.TintAndShade = 0
	xlapp. Selection.Interior.PatternTintAndShade = 0
	xlapp. Kolommen („A: “) .ColumnWidth = 10.14
	
	„Gedaane“ Msgbox
Sub van het eind

Antwoord : Behoefte om lotusscript in het werk met mackintosh om te zetten

Installeerde u steun OLE?
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us