Fråga : Behöv att konvertera lotusscript för att fungera med macintosh

Hälsningar behov för

I att konvertera (arbetet) kodifierar efter, så att den ska arbete för en macintosh användare.  Jag har använt aldrig/testad lotusscript på en mac för så mig förmiddagen inte ens sure att det är möjligheten.  Mest av kodifiera är efter inte min, men vad den gör är tar alla dokument från en lotusblomma beskådar och, exporter som den in i överträffar.  Jag har att kodifiera för att formatera/ändrar därefter överträffa doc för att se användarena önskar långt den.  Jag har läst att det finns nyckel- skillnader i lotusscript på en mac, än på en PC liksom drevbana-/för mappbanor/Etc.

Currently det givna felet är ”funktionen som inte stöttas på denna plattform.”, Något liknande som jag sade, I-förmiddag inte sure, om detta ska är även möjligheten på en mac, men någon rådgivning, och eller ändrande någon kan ge mig skulle uppskattar!
> för
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
" codeBody " " >Sub för class= " för True 'inte inkluderar därefter symbolskolonner Om """ och c.Formula<> " 1 " för c.Formula<>-""" 1 'inte inkluderar därefter kolonner som används för att räkna docs (slutsumman) colcounter=colcounter+1 DataArray (row-1, colcounter-1) =c.Title VColumns (Cstr (cn))=Cstr (cn) Avsluta om Avsluta om cn=cn+1 Avsluta Forall Redim sylt DataArray (0, colcounter-1) som stränger xlsheet. Spänna (”A1”). Resize (1, colcounter). Värdera = DataArray, 'som den fastställda kolonnen namnger Redim DataArray (rowsatonce-1, colcounter-1) som stränger row=2 x=0 Uppsättning doc = view.GetFirstDocument Stunder inte (doc är ingenting), Forall kolonn i VColumns currentvalue="", tempval= doc.ColumnValues (Val (kolonn)) Om (tempval) Isarray därefter Forall v i tempval Om currentvalue="" därefter currentvalue=v Annars currentvalue=currentvalue+ ", ”+v Avsluta om Avsluta Forall Annars currentvalue=tempval Avsluta om x=x+1 DataArray (arrcounter, x-1) =currentvalue Avsluta Forall x=0 row=row+1 arrcounter=arrcounter+1 Om arrcounter/rowsatonce=arrcounter \ rowsatonce och arrcounter<>0 därefter xlsheet. Spänna (”A " +Cstr (arrcnt*rowsatonce+2)). Resize (rowsatonce, colcounter). Värdera = DataArray arrcnt=arrcnt+1 arrcounter=0 Redim DataArray (rowsatonce-1, colcounter-1) som stränger Avsluta om Uppsättning doc = view.GetNextDocument (doc) Wend Om arrcounter/rowsatonce<>arrcounter \ rowsatonce och arrcounter>0 därefter 'Redim sylt DataArray (arrcounter, colcounter-1) som stränger xlsheet. Spänna (”A " +Cstr (arrcnt*rowsatonce+2)). Resize (arrcounter, colcounter). Värdera = DataArray Avsluta om xlsheet. Cells.Select xlsheet. Cells.EntireColumn.AutoFit xlsheet. Ror (”1: 1”). Valt xlapp. Selection.Font.Bold = True xlapp. Selection.Interior.Pattern = 1 xlapp. Selection.Interior.PatternColorIndex = -4105 xlapp. Selection.Interior.ThemeColor =3 xlapp. Selection.Interior.TintAndShade = 0 xlapp. Selection.Interior.PatternTintAndShade = 0 xlapp. Selection.RowHeight = 41.25 förskjutning för xlapp. Selection.Insert = -4121 xlapp. Spänna (”A1”). Välj xlapp.ActiveCell.FormulaR1C1 = Datevalue (nu) xlapp. Spänna (”B1”). Välj xlapp.ActiveCell.FormulaR1C1 = ”detaljhandeln projekterar förfråganstatus”, xlsheet. Ror (”1: 1”). Valt xlapp. Selection.Font.Bold = True xlapp. Selection.Interior.Pattern = 1 xlapp. Selection.Interior.PatternColorIndex = -4105 xlapp. Selection.Interior.ThemeColor =3 xlapp. Selection.Interior.TintAndShade = 0 xlapp. Selection.Interior.PatternTintAndShade = 0 xlapp. Kolonner (”A: ”) .ColumnWidth = 10.14 ”Gjorda” Msgbox, Avsluta suben
" klar "

Svar : Behöv att konvertera lotusscript för att fungera med macintosh

Du installerade OLE service?
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us