Vraag : veranderende celverwijzing

Hi
I wil aan cel tot verwijzingen naar cellen in Kolom A van aantekenvel 1, met de celaantallen leiden waarnaar de formule vermeld in een kolom in aantekenvel 2.
- d.w.z. in aantekenvel 2 verwijst, wil ik een kolom met de formule =' gegevens'! A146, waar het eerste aantekenvel gegevens wordt genoemd, en 146 is in een kolom (kolom B) in aantekenvel 2.  Deze kolom B heeft een lijst van aantallen in geen orde, zodat kan ik de formule neer niet alleen kopiëren.  Ik heb geprobeerd, gebruikend een combinatie van indirect en aaneenschakeling om een cel te krijgen die de tekst van de formule heeft ik wil, maar dit in een formule (zetten = vooraan niet kan omzetten werkt niet).  
Any- suggesties, alstublieft?  (ideaal gezien, gebruikend geen VBA!)

Antwoord : veranderende celverwijzing

Als u de zelfde tekstwaarden in beide bladen gebruikt, kunt u een Gelijke () gebruiken om het rijaantal te leveren, enkel aangezien ik hierboven heb aangetoond. Als u verkiest om verschillende tekstwaarden in de twee bladen te gebruiken, dan zult u manueel de passende rijaantallen moeten ingaan. Hoe anders is Excel wordt verondersteld om te weten te komen welk rijaantal wilt gebruiken dat u?

De index/de Gelijke zijn een het werk oplossing als de tekstwaarden het zelfde in elk blad zijn.

Indirect is een het werk oplossing als u manueel het vereiste rijaantal ingaat.

Er zijn hier twee haalbare oplossingen. Ik ben enkel niet zeker wat uw vraag is.

42!
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us