Vraag : servername

de volgende 2 vragen geven verschillende namen.

are die zij hebben verondersteld om het zelfde terug te keren?

SELECT SERVERPROPERTY („ServerName“)
select @@ServerName

Antwoord : servername

>> zijn zij vermeend om het zelfde terug te keren?

Ja, als de naam van de Server van uw SQL Server niet na SQL de installatie van de Server wordt veranderd.

En als het na dat wordt veranderd, dan moet u dit doen

http://blogs.techrepublic.com.com/datacenter/?p=192

om het in sync te krijgen.
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us