Fråga : servername

de efter 2 queriesna är att ge sig som är olikt, namnger.

are dem som är förment som går samma tillbaka?
select @@ServerName
för

SELECT SERVERPROPERTY (”ServerName”) " klar "

Svar : servername

>> är de som är förment att gå samma tillbaka?

Ja, om serveren som är känd av din SQL-server, inte ändras efter SQL-serverinstallation.

Och om den ändras efter det, då dig måste att göra detta

http://blogs.techrepublic.com.com/datacenter/?p=192

att att få den i synkronisering.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us