Vraag : Een andere manier om dit te coderen

Ik heb deze code in gebeurtenis OnPreRender. Ik probeerde ALS de verklaring maar het niet werkte. Onder de werken voor ÉÉN waarde maar wanneer ik de andere 2 lijnen, natuurlijk toevoeg, neemt het slechts de waarde van 3de zekere line.

Not waarom ALS de verklaring niet werkte. Misschien omdat het onPreRender gebeurtenis is. Hoe kan ik dit ZONDER het gebruiken ALS schrijven?

btnNA.Visible = mvApplication.ActiveViewIndex == 1; //this werkt maar ik heb alle 3 values
btnNA.Visible nodig = mvApplication.ActiveViewIndex == 2;
btnNA.Visible = mvApplication.ActiveViewIndex == 3;

Antwoord : Een andere manier om dit te coderen

Wat wilt u? Wilt u het zichtbaar maken als het één van die ActiveViewIndex'? is

Omdat als dat dit doe:
btnNA.Visible = (mvApplication.ActiveViewIndex >= 1 && mvApplication.ActiveViewIndex <>
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us