Vraag : Excel Macro/VB aan onderzoeks veelvoudige aantekenvellen

Hello heeft iedereen,

I één of andere hulp op Excel Macro/VB script

Following is nodig mijn vereiste

I heeft werkboek met 7 aantekenvellen uitblinken, heeft aantekenvellen 1-6 om één of andere numbers.

Worksheet 7 te hebben lijst van aantallen die of niet in aantekenvellen 1-6.

I kan kan zijn wil een code schrijven VB/macro, waar daarin een bepaalde kolom in blad 7 als input aan onderzoek en onderzoek naar die aantallen in blad 1-6

If het onderzoek opneemt vloei is waar bijwerken dan blad 7 met plaats van het onderzoeksresultaat en als dan gevonden niet benadrukken de cel in blad 7 met één of andere hulp colour.

Any op dit voort appreciated.

Antwoord : Excel Macro/VB aan onderzoeks veelvoudige aantekenvellen

Hallo probeert er, deze macro.

Dit veronderstelt dat „Blad 7“ het laatste blad in uw werkboek is, en u wilt alle andere aantekenvellen zoeken.

Verandering strColumn in colum in Blad 7 dat de aantallen om heeft te zoeken naar.
Verandering intStartRow in het rijaantal op Blad 7 waar de aantallen beginnen.
Zorg ervoor u een lege kolom voor de resultaten aan de rechtse kant van de kolom met de aantallen hebt.

Achting,

Rob.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
Sub FindNumbers ()
  strColumn = „A“
  intStartRow = 1
  Reeks objLastSheet = Bladen (Sheets.Count)
  Voor intRow = intStartRow aan objLastSheet.Cells (65536, strColumn). Eind (xlUp). Rij
    strValue = objLastSheet.Cells (intRow, strColumn). Waarde
    strFoundSheet = ""
    Voor intSheet = 1 aan Sheets.Count - 1
      Bladen (intSheet). Activeer
      Plaats objCell = Cells.Find (wat: =strValue, na: =Sheets (intSheet). Cellen (1, 1), LookIn: =xlValues, LookAt: =xlWhole, SearchOrder: =xlByRows, SearchDirection: =xlNext, MatchCase: =False, SearchFormat: =False)
      Als niet objCell dan niets is
        strFoundSheet = Bladen (intSheet). Naam
        Uitgang voor
      Eind als
    Daarna
    Als strFoundSheet <> "" toen
      objLastSheet.Cells (intRow, strColumn). Compensatie (0, 1). Waarde = strFoundSheet
    Anders
      objLastSheet.Cells (intRow, strColumn). Compensatie (0, 1). Interior.Color = 255
    Eind als
  Daarna
  objLastSheet.Activate
Sub van het eind
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us