Fråga : Excel Macro/VB som söker multipelarbetssedlar

Hälsningen alla, behov för

I någon hjälp på script

Following för Excel Macro/VB är min krav

I har en överträffaarbetsbok med 7 arbetssedlar, arbetssedlar 1-6 som har någon numbers.

Worksheet 7, har att lista av numrerar som kan eller inte kan vara i arbetssedlar som, 1-6.

I önskar att skriva en VB/macro kodifierar, var i den tar upp en särskild kolonn in, täcka 7 som matar in att söka, och att söka för det numrerar täcker in 1-6

If sökanderesultatet är riktigt uppdaterar därefter täcka 7 med läge av sökanderesultatet och om inte funnit därefter markerar cellen täcker in 7 med hjälp för någon colour.

Any på denna appreciated.
" klar "

Svar : Excel Macro/VB som söker multipelarbetssedlar

Hi där, försök denna makro.

Detta antar att ”täcka 7” är jumbon täcker i din arbetsbok, och du önskar att söka alla andra arbetssedlar.

Ändra strColumn till columen täcker in 7 som har numrerar för att söka för.
ÄndringsintStartRow till ro numrerar täcker på 7 var numrerar start.
Se till att du att ha en tom kolonn för resultaten på högersidan av kolonnen med numrerar.

Hälsningar,

Råna.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
Sub FindNumbers ()
  strColumn = ”A”,
  intStartRow = 1
  Fastställd objLastSheet = täcker (Sheets.Count)
  För intRow = intStartRow till objLastSheet.Cells (65536, strColumn). Avsluta (xlUp). Ro
    strValue = objLastSheet.Cells (intRow, strColumn). Värdera
    strFoundSheet = "",
    För intSheet = 1 till Sheets.Count - 1
      Täcker (intSheet). Aktivera
      Fastställd objCell = Cells.Find (vad: =strValue After: =Sheets (intSheet). Celler (1, 1), LookIn: =xlValues LookAt: =xlWhole SearchOrder: =xlByRows SearchDirection: =xlNext MatchCase: =False SearchFormat: =False)
      Om inte objCell är ingenting därefter
        strFoundSheet = täcker (intSheet). Känt
        Gå ut för
      Avsluta om
    Därefter
    Om strFoundSheet <> "" därefter
      objLastSheet.Cells (intRow, strColumn). Offset (0, 1). Värdera = strFoundSheet
    Annars
      objLastSheet.Cells (intRow, strColumn). Offset (0, 1). Interior.Color = 255
    Avsluta om
  Därefter
  objLastSheet.Activate
Avsluta suben
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us