Vraag : vraag code achter methode van javascript

ik probeer om code achter methode zoals „ShowResults“ van javascript.

void ShowResults ()
{

}
te roepen

Antwoord : vraag code achter methode van javascript

RewriteRule ^ (RealNews/([0-9] +). *) $ http://archvies.realvail.com/$1 [NC, L, R=301]

Als beide plaatsen (www en archieven) op zelfde vhost zijn, voeg deze regel vóór rewriterule toe:
RewriteCond % {HTTP_HOST}! ^archives.realvail.com
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us