Fråga : appellen kodifierar bak metod från javascript

försök i till appellen kodifierar bak metod liksom ”ShowResults” från
{

}
för javascript.

void ShowResults () " klar "

Svar : appellen kodifierar bak metod från javascript

RewriteRule ^ (RealNews/([0-9] +). *) $ http://archvies.realvail.com/$1 [NC, L, R=301]

Om båda platser (www och arkiverar), är på den samma vhosten, tillfoga detta härskar för rewriterulen:
RewriteCond % {HTTP_HOST}! ^archives.realvail.com
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us