Vraag : Het kristal meldt gegevensbestandveiligheid

Is er een manier die kristal te creëren rapporten die de toegang tot het gegevensbestand hebben wordt beperkt tot wat in het oorspronkelijke rapport is? Wij willen gebruikers kunnen laten de rapporten hebben zodat kunnen zij hen in werking stellen gebruikend de parameters die wij leveren, maar om andere gebieden in dat niet te trekken zijn niet op het rapport. Met andere woorden, zouden zij niet om het even welke veranderingen moeten kunnen aanbrengen. Ik ben van de rapportoptie op de hoogte sparen het Ontwerp van het Rapport van het Slot. Dit zal hen het bewaren van een verandering, maar niet verhinderen het aanbrengen van een verandering en verschillende gegevens terwijl zij daarin zijn en zelfs druk en uitvoerende gegevens te bekijken zij niet zouden moeten kunnen krijgen aan. Om het even welke suggesties?

Antwoord : Het kristal meldt gegevensbestandveiligheid

Slechts door hen tot een het bekijken toepassing te beperken.  Als zij Kristal en toegang tot de rapportdossiers hebben zijn zij vrij om hen te veranderen om het even welke manier die zij gewe dit hebben nst.

Er zijn kijkers die encryptie van het rapportdossier verstrekken zodat kan het rapportdossier slechts door een vergunning gegeven kijker worden gebruikt.
De gebruikers zouden niet de rapporten in de toepassing van het Kristal kunnen openen mits u de daadwerkelijke rptdossiers controleerde en slechts de gecodeerde dossiers publiceerde.

mlmcc
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us