Vraag : Het houden van en het gebruiken van gebruikersprofielen van oud domein wanneer het migreren aan een nieuw bos en een domein

Is er een manier (denk ik een registratiekneepje) om een gebruikersgebruik een profiel van een oud domein na het migreren aan een nieuw bos en een domein te hebben?

Users gebruikt een POP3 externe post.  Wil niet moeten aanpassen.  

Do om favorieten, Desktop te willen niet kopiëren, shorcuts, etc.

Antwoord : Het houden van en het gebruiken van gebruikersprofielen van oud domein wanneer het migreren aan een nieuw bos en een domein


SELECTEER
Asset.AssetId,
Asset.SerialNo,
MachineType.MachineTypeId,
MachineType.Description ALS TypeDesc,
MachineModel.MachineModelId,
MachineModel.Description ALS ModelDesc,
x.MovementDate, x.StoreName
VAN Activa
BINNEN SLUIT me aan bij Machine OP Asset.MachineId = Machine.MachineId
BINNEN SLUIT me aan bij MachineModel OP Machine.MachineModelId = MachineModel.MachineModelId
BINNEN SLUIT me aan bij MachineType OP Machine.MachineTypeId = MachineType.MachineTypeId
HET KRUIS IS VAN TOEPASSING
(
SELECTEER MAXIMUM MovementDate (van MovementDate), MAXIMUM StoreName (van StoreName)
VAN Opslag s
SLUIT me aan bij Beweging m OP s.StoreID = m.StoreID
WAAR Asset.AssetID = m.AssetID
) x
WAAR Asset.Active = 1
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us