Fråga : Hålla och genom att använda användaren profilerar från gammalt område, när migrating till en nytt skog och område

Finns det a långt (I-funderare en registreringstweak) som har en användare att använda en profilera från ett gammalt område, når det har migrating till en nytt skog och område?

Users använder en utsida POP3 postar.  Önska inte att måste att konfigurera om.  

Do att inte önska att kopiera favoriter, skrivbords-, shorcuts, etc.
" klar "

Svar : Hålla och genom att använda användaren profilerar från gammalt område, när migrating till en nytt skog och område


VALT
Asset.AssetId,
Asset.SerialNo,
MachineType.MachineTypeId,
MachineType.Description SOM TypeDesc,
MachineModel.MachineModelId,
MachineModel.Description SOM ModelDesc,
x.MovementDate x.StoreName
FRÅN tillgång
INRE SAMMANFOGA bearbetar med maskin PÅ Asset.MachineId = Machine.MachineId
INRE SAMMANFOGA MachineModel PÅ Machine.MachineModelId = MachineModel.MachineModelId
INRE SAMMANFOGA MachineType PÅ Machine.MachineTypeId = MachineType.MachineTypeId
ARGT APPLICERA
(
VÄLJ max (MovementDate) MovementDate, max (StoreName) StoreName
FRÅN lager s
SAMMANFOGA rörelse M PÅ s.StoreID = m.StoreID
VAR Asset.AssetID = m.AssetID
) x
VAR Asset.Active = 1
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us