Vraag : Het manuscript van Powershell dat een lijst van apparaten IPhone maakt die met servers OWA verbinden

Ik beheer een milieu van SP 2 van de Uitwisseling 2003 dat mobiele cliënten via OWA onderhoudt. Ik zou een powershellmanuscript willen verkrijgen dat zittingen controleert OWA dat door IPhone apparaten in werking wordt gesteld.    

Antwoord : Het manuscript van Powershell dat een lijst van apparaten IPhone maakt die met servers OWA verbinden

ik zou de volgende sectie bijwerken:

Foreach ($l in $logfiles)
    {Schrijven-Gastheer „Verwerking „$l.fullname
        $log = „\ \ $s \ c$ \- vensters\ system32 \- logfiles \ W3SVC1 \“ + $l.name
        $listousers += gc $log | waar {$ _ - pas „DeviceType=iPhone aan“}
    }
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us