Fråga : Powershell skrivar som listar IPhone apparater som förbinder till OWA-serveror

Jag administrerar en miljö 2003 för utbytesSP 2 som servar mobila beställare via OWA. Jag skulle något liknande för att erhålla en powershell skrivar som reviderar OWA-perioder, som är initierad vid IPhone apparater.     " klar "

Svar : Powershell skrivar som listar IPhone apparater som förbinder till OWA-serveror

jag skulle uppdateringen efter dela upp:

Foreach ($l i $logfiles)
    {Skriva-vara värd ”att bearbeta ”$l.fullname,
        $log = ”\ \ $s \ c$ \ fönster \ system32 \ logfiles \ W3SVC1 \” + $l.name
        gc $log för $listousers += | {$-_ - matcha ”DeviceType=iPhone”}, var,
    }
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us